02:33 ICT Thứ năm, 18/09/2014

Cơ cấu tổ chức

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Chi bộ » Chi bộ THSP1 » Hoạt động Chi bộ THSP1

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG Đ Đ HCM

Thứ tư - 20/02/2013 14:12

       ĐẢNG ỦY CĐSP SÓC TRĂNG                                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     CHI BỘ THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1                                                                       THSP, ngày  15 tháng  2 năm 2013      

                              -------------                           

                    Số : 02/KH. THSP1

 

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW ngày 29/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

            Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn số 09-HD/BTGĐUK, ngày 29/12/2011 về việc bổ sung, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức và học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

            Căn cứ Hướng dẫn số 43-CV/BTGĐUK ngày 22 tháng 02 năm 2012 về việc tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập, liên hệ chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

            Căn cứ công văn số 04-CV/ĐU ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đấy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM của cán bộ,đảng viên trường CĐSP năm 2013

            Chi bộ THSP1 xây dựng kế hoạch học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua 2 chuẩn mực ( 3,4) trong 8 chuẩn mực của Đảng ủy CĐSP hướng dẫn . Đối  với chi bộ học tập 2 nội dung: “Sửa đổi phong cách làm việc” và “ nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc” trong năm 2013

1.      Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ trong quần chúng và đảng viên trường THSP có hiệu quả bắng những việc làm thiết thực phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ cụ thể từng người.

- Làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- Chi bộ phát huy kết quả đạt được những năm qua, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương Bác bằng những chuẩn mực nghề nghiệp cụ thể trong cán bộ, đảng viên Chi bộ THSP1.

- Kết hợp việc học tập với nêu cao tinh thần tự giác, tính chủ động rèn luyện 2 chuẩn mực trong các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên . Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh , tập thể tiên tiến.

3. Nội dung, hình thức học tập

a. Nội dung học tập:

- Tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương phong cách Hồ Chí Minh cụ thể là chuẩn mực 3 và 4 và tiến hành cho toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức liên hệ với nhiệm vụ công tác thực tế của mình để xây dựng bản đăng ký cho phù hợp .

          - Thông qua 2 chuẩn mực ( 3,4) trong 8 chuẩn mực của Đảng ủy CĐSP hướng dẫn . Đối  với chi bộ học tập 2 nội dung: “Sửa đổi phong cách làm việc” và “ nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc” trong năm 2013

b. Hình thức học tập:

* Đối với cá nhân quần chúng và đảng viên

- Cá nhân đăng ký theo chuẩn mực 3,4 và cụ thể hóa cho phù hợp với nhiệm vụ đang công tác.

- Họp chi bộ và tổ chuyên môn hàng tháng có đánh giá nhận xét nội dung đăng ký ( danh sách niêm yết thứ tự  nhận xét theo từng tháng )

- Nội dung đăng ký được xem như một trong những điều kiện xét thi đua HK và cuối năm học, đối với đảng viên là tiêu chuẩn xếp loại đảng viên .

- Đảng viên trao đổi, thảo luận liên hệ với bản thân.

- Từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân báo cáo kết quả của những tháng trước với chi bộ để chi bộ biết và tiếp tục giúp đỡ rèn luyện

- Có sơ tổng kết từng tổ chuyên môn và đoàn thể 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm .

          * Đối với chi bộ

- Tổ chức học tập các 3 chuyên đề đã đang ký với đảng ủy :Phong cách làm việc của Ban giám hiệu trường THSP và Ban chấp hành chi bộ THSP1” “Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của quần chúng, đảng viên  tổ Xã hội ” “ Tính cần kiệm của quần chúng đảng viên tổ Tự nhiên  trong sinh hoạt và giảng dạy ”

- Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung học tập trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể.

- Chi bộ phối hợp với Chi đoàn, Công đoàn tổ chức cho quần chúng học tập các chuyên đề và chuẩn mực 3,4  theo hướng dẫn của Đảng ủy CĐSP.

- Chi bộ lựa chọn hình thức báo cáo liên hệ và phương hướng phấn đấu của cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của từng bộ phận.

4.Biện pháp thực hiện

- Căn cứ vào kế hoạch học tập của Đảng ủy hướng dẫn, chi bộ tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tổ văn phòng, cấp dưỡng, THCS.

- Chi bộ xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung các chuyên đề trên website của trường.

- 100% quần chúng đảng viên đăng ký học tập chuẩn mực 3,4 .Chi bộ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá những mặt làm được và những mặt chưa làm được để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện

- Chi bộ báo cáo sơ kết theo từng tháng cho đảng ủy( trước ngày 26 hàng tháng )

 

- Nơi nhận                                                                     TM. CHI BỘ THSP 1

+ Đảng ủy CĐSP                                                                        BÍ THƯ

+ Tổ Văn phòng

+ Tổ THCS

 

                                                                              Dương Thị Mười

          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn