06:32 ICT Thứ tư, 19/12/2018

Cơ cấu tổ chức

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Đoàn thể » Công đoàn » Giới thiệu Công đoàn Trường

Giới thiệu Công đoàn THSP

Công đoàn bộ phận Thực hành được tách ra từ công đoàn bộ phận giáo viên Trường CĐSP. Đại hội được tiến hành vào năm 1996. Chủ tịch công đoàn đầu tiên là cô Quách Thanh Tịnh với 5 tổ công đoàn và hơn 30 công đoàn viên. Đến nay, công đoàn đã tiến hành qua nhiều lần đại hội. Ban chấp hành công đoàn hiện nay gồm có các đồng chí.

 

Ảnh hoạt động