01:30 ICT Thứ năm, 13/12/2018

Cơ cấu tổ chức

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Chi bộ » Chi bộ THSP2 » Giới thiệu Chi bộ THSP2

Giới thiệu về Chi bộ THSP2

Đặc điểm tình hình: - Chi bộ thực hành sư phạm 2 được tách từ chi bộ THSP năm 2011; thành viên chi bộ gồm các đồng chí thuộc bộ phận có tổ 1 và tổ 2 tiểu học. - Chi bộ có 10 đảng viên chính thức và 1 dự bị, có 8 đảng viên nữ. Có 1 là Phó hiệu trưởng, 2 đảng viên giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn, 1 đảng viên trong ban chấp hành công đoàn cơ sở và 1 đảng viên trong BCH đảng ủy - Về trình độ chuyên môn: Đại học: 9 đ.c ; Cao đẳng: 2 đ.c - Về trình độ chính trị: 6 đảng viên trung cấp chính trị, 1 đảng viên cử nhân giáo dục chính trị. * Ban chấp hành chi ủy chi bộ gồm có: - Đ.c Đỗ Minh Hậu : Bí thư chi bộ - Đ.c. Lâm Ngọc Minh: P. Bí thư chi bộ - Đ.c. Nguyễn Văn Chương : Ủy viên

 

Ảnh hoạt động