14:45 ICT Thứ sáu, 01/08/2014

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Kiến tập + Thực tập » Kế hoạch

KẾ HOẠCH THỰC TẬP NĂM 3 THCS

Thứ năm - 21/02/2013 17:49

TRƯỜ NG CAO ĐĂNG SƯ PHAM CÔNG HÒA XÃ HộI CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM

    Trường Thực  hành Sư pham                  Độc lập - Tự do - hanh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ  3 - KHÓA 16 (CĐSP)

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

 (Thời gian từ 18/2/2013 – 30/3/2013)

I.Thời gian,số lượng, lớp thực tập :

1. Thời gian :                     (Thời gian từ 18/2/2013 – 30/3/2013

2. Số lượng sinh viên :   18   sinh viên  thuộc 4 chuyên ngành : Tin - Lý ; Toán –lý ; Anh Văn ; Văn sử

3. Lớp thực tập : Các khối lớp THCS từ lớp 6 đến lớp 9  

II. KẾ HOẠCH THỰC TẬP :

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công CBGV thực hiện

Địa điểm

 

 

 

 

 

       Tuần 1

18/2-23/2/2013

-  Ngày 18/2/2012 lúc 16h30 – 17h30

- Họp đoàn thực tập thông qua kế hoạch thực tập ,phân công hướng dẫn giảng dạy , soạn giáo án , chủ nhiệm , SHĐội , lao động ....

-  Đoàn thực tập nghe BGH báo cáo .

-  Đoàn nghe Tổng phụ trách đội báo cáo .

-  Đoàn nghe GVCN  báo cáo.

Các nhóm SV gặp GVHD giảng dạy , chủ nhiệm nhận lớp chủ nhiệm và nhận các hồ sơ thực tập theo qui định .

  19/2 đến 23/2/2013

 - Các nhóm SV gặp GVHD giảng dạy , chủ nhiệm nhận lớp chủ nhiệm và nhận các hồ sơ thực tập theo qui định .

- Sinh viên dự thao giảng toàn đoàn  dự tiết sinh hoạt Đội và tiết chủ nhiệm

-  SV lên lịch thực tập cá nhân cho cả đợt

-   SV soạn giáo án các tiết thi dạy theo chuyên ngành và được GVHD

-  GVHD chủ nhiệm ,lao động ,Đội ,soạn  giáo án , chấm tiết dạy ...trao đổi với SV một số vấn đề cần RKN trong tuần

 

 

 

 

-Cô Mười + Cô Nghính  phân hd công TT

 

 

 

 

 

- GVHD theo phân công

 

 

GVHD đã phân công

 

 

 

 

Phòng KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

 

 

 

Lớp học  

 

 

 

 

 

Tuần 2

25/2-2/3/2013

 

- SV dự giờ nhóm theo lịch các ngành đã lên

- SV làm công tác chủ nhiệm thăm gia đình HS có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa ngoan hay học yếu , SV lên kế hoạch GD học sinh chưa ngoan .

-  SV soạn bài và dạy theo lịch giảng dạy đã lên .

-  SV tìm hiểu tình  hình hoạt động đoàn thể của trường ,công tác đội ,lao động , chương trình dạy 2b/ngày ...

-  SV tổ chức 1 tiết SHĐ và tổ chức ,hướng dẫn học sinh lớp chủ nhiệm lao động .SV viết đề tài NCKH .

- SV soạn giáo án nộp cho GVHD ,SV  tự tập giảng các tiết tao giảng chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ ( 8 tiết )

 

 

 

 

Giáo viên được phân công hướng dẫn từng chuyên ngành thực tập

 

 

Văn phòng THCS

Trường THSP

 

 

 

 

 

 

     Tuần 3

4/3- 9/3/2013

- Sinh viên soạn bài và dạy các tiết theo lịch đã lên .

- SV làm công tác chủ nhiệm ,và hướng dẫn 1 tiết lao động

 1 tiết sinh hoạt đội .

-  Ban chỉ đạo thực tập trường THSP RKN cho SV sau 3 tuần thực tập vào lúc  16h30 ngày 8/2 /2013 tại phòng KT

-  SV viết đề tài NCKH và thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của GVHD

- SV tham gia các hoạt động chào mừng 8/3

 

 

 

 

BGH cùng GV hướng thực tập tiến hành

 

 

 

 

Trường THSP

 

Tuần 4

    11/3- 16/3/2013

 

-  Sinh viên soạn bài và dạy các tiết theo lịch đã lên .

-  SV làm công tác chủ nhiệm ,và hướng dẫn 1 tiết lao động

1  tiết sinh hoạt đội

-  GVHD RKN các tiết dạy và hoạt động khác trong 3 tuần đầu , và hướng dẫn 1 số nội dung công việc của trường dạy 2b/ngày và công tác bán trú .

-  SV viết đề tài NCKH và thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của GVHD

 

 

 

 Giáo viên hướng dẫn các chuyên ngành và các hoạt động khác .

 

 

 

Trường THSP

 

Tuần 5

18/3- 23/3/2013

 

-   Sinh viên soạn bài và dạy các tiết theo lịch đã lên .

-  SV làm công tác chủ nhiệm ,và hướng dẫn 1 tiết lao động

1  tiết sinh hoạt đội

-  GVHD RKN công tác chủ nhiệm  1 số nội dung công việc của trường dạy 2b/ngày đối với môn tự chọn .

-  SV viết đề tài NCKH và chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách theo qui định nộp cho GVHD

 

 

 

 Giáo viên hướng dẫn các chuyên ngành và các hoạt động khác .

 

 

 

Trường THSP

 

Tuần 6

25/3-30/3/2013

 

-   Sinh viên soạn bài và dạy các tiết theo lịch đã lên .

-  Sinh viên nộp các hồ sơ sổ sách cho GVCN

-  SV viết bản thu hoạch cá nhân và hoàn tất các loại hồ sơ theo qui định

-  SV tự kiểm họp nhóm với GVHD và tự kiểm ở trong nhóm để bình bầu xét chọn  vào lúc 16h30 ngày 28/3/2013 và nộp hồ sơ cho GVCN

-  GVHD chủ nhiệm nộp toàn bộ hồ sơ và bảng tổng hợp đánh giá xếp loại thực tập của nhóm về cho BGH (THSP ) vào ngày 29/3/2013

-  Ban chỉ đạo ( BGH ) THSP họp GVHD thực tập và hoàn thành đánh giá xếp loại thực tập và họp với toàn bộ SV vào lúc 16h30 ngày 29/3/2013

- Ban chỉ đạo THSP nộp toàn bộ hồ sơ thực tập cho Trưởng đoàn thực tập ( ngày 30/3/2013 )

- SV nộp đề tài NCKH về Phòng ĐT trường CĐSP ngày 1/4/2013

 

 

 Giáo viên hướng dẫn các chuyên ngành và các hoạt động khác .

 

 

 

 BGH cùng GVHD

 

 

Trường THSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng KT

 

                                                                                              Mỹ xuyên ,ngày  5 tháng 1 năm 2013

                                                                                                    TM. .BAN CHỈ ĐẠO THỰC TẬP

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                         Dương Cẩm Mười

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ảnh hoạt động trường

Liên kết mạng giáo dục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website này ?

Rất bổ ích

Cần thiết cho PHHS và học sinh

Chưa đầy đủ nội dung

Rất tốt cho bản thân tôi

Bình thường