12:18 ICT Thứ hai, 18/02/2019

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Giới thiệu

TRƯÒNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG

THỰC HÀNH SƯ PHẠM SÓC TRĂNG

Thầy Huỳnh Hữu Nhị ( Hiệu trưởng trường CĐSP ) là người thàh lập  nên trường THSP

  

Cô Lý Thị Đào ( Nguyên Hiệu trưởng trường THSP)

  

Cô Lý Thị Đào, thầy Huỳnh Hữu Nhị

 

 

 

 

 

 

THCS trường THSP


1. Lịch sử hình thành:
  - Trường Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng ( trước đây là trường Trung học Sư phạm )
  - Lúc mới thành lập, trường chủ yếu vận động học sinh vùng lân cận ra lớp. Bắt đầu chỉ có một lớp 1, dần dần có đủ từ lớp 1 đến lớp 5. Cơ sở vật chất chủ yếu là sử dụng phòng học và phòng làm việc chung với Trường Trung học sư phạm Sóc Trăng.
  - Năm học 1993 - 1994, UBND tỉnh Sóc Trăng ký Quyết định thành lập trường Tiểu học Thực hành Sóc Trăng; có 5 giáo viên và 1 cán bộ quản lí; gồm 5 lớp ( từ lớp 1- 5) với 142 học sinh.
  - Năm học 1995 - 1996 dạy thí điểm 2 buổi / ngày đối với lớp 1,2
  - Năm học 1996 - 1997, số lớp học sinh tăng, giáo viên cũng tăng và cũng bắt đầu thành lập thêm các lớp mẫu giáo, bước đầu thí điểm mô hình bán trú.
  - Năm học 1997 - 1998, tất cả các lớp học 2 buổi /ngày theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo, dạy 2 môn tự chọn là Tiếng Anh và Tin học từ lớp 3 đến lớp 5
  - Năm học 1998 - 1999, số học sinh bán trú tăng, nhà trường bắt đầu tuyển thêm nhân viên phục vụ bán trú và thành lập đủ các tổ chuyên môn từ mẫu giáo đến Tiểu học.
  - Năm học 2002 - 2003, UBND tỉnh Sóc Trăng ký Quyết định quyết định số 354/QĐ.TCCB.02 ngày 15/10/2002 về việc nâng cấp trường Tiểu học thực hành sư phạm thành trường Thực hành sư phạm gồm 3 cấp học : Mẫu giáo,Tiểu học và Trung học cơ sở.
  - Từ năm học 2002 - 2003 đến nay số học sinh ngày càng tăng thêm. Nhà trường không ngừng tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc học tập và bán trú đáp ứng lòng tin của PHHS. Hiện nay trường có tất cả 29  lớp thuộc 3 cấp học với tổng số 1009 học sinh và 76 cán bộ - giáo viên- nhân viên.

Toàn cảnh trường Thực hành sư phạm nhìn từ trên cao

2. Chức năng - nhiệm vụ:
  - Hoạt động dạy - học ở trường Thực hành sư phạm thực hiện theo các quy chế, quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục, kiểm tra đánh giá... của bậc học, cấp học. Giảng dạy chương trình 2 buổi theo qui chế trường Thực hành Sư phạm số 31/1998 của bộ GD&ĐT và dạy tiếng Anh từ lớp Chồi đến lớp 9; dạy Tin học từ lớp 3 đến lớp 9
  - Hoạt động thực hành sư phạm, nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục do Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Thực hành Sư phạm xây dựng và thực hiện thống nhất theo kế hoạch năm học sau khi được các cấp quản lý giáo dục và đào tạo phê duyệt. Trường Thực hành Sư phạm có trách nhiệm phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm  tổ chức, hướng dẫn, nhận xét. đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động thực hành sư phạm của sinh viên theo kế hoạch đã định; tham gia các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của trường sư phạm.
  - Tổ chức bán trú cho học sinh từ MG, TH, THCS với trên 700 học sinh bán trú.

 

 

 

 

3 . Cơ sở vật chất:

  
 

 3.1.Phòng học: 35 phòng học kiên cố (3 cấp học)

 3.2.Phòng làm việc và chức năng: 5 phòng làm việc( 3 phòng gv,  2phòng BGH), 4 phòng chức năng( Thư viện, 2 phòng máy tính, 4 phòng thực hành, phòng y tế).
  3.3.Phòng phục vụ bán trú: 1 khu nhà bếp,1 phòng ăn đủ chỗ cho 500hs ăn cùng một lúc, 3 phòng ngủ đủ phục vụ cho 500 học sinh; khu vệ sinh 26 phòng . 

3.4. Hồ bơi:  được sự tài trợ của PHHS đã xây dựng hồ bơi trên 600 triệu đồng để phục vụ cho học sinh học bơi .
4. Thành tích đạt được:
 
  4.1. Tập thể: Nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  4.2. Cá nhân:

    - Giáo viên : 04 cá nhân đạt giải Viên phấn vàng và giải Võ Trường Toản. Nhiều giáo viên đạt GVG cấp Trường, Huyện, Tỉnh. Năm học 2012 - 2013 nhà trường vinh dự được Thủ Tướng chính phủ tặng bằng khen cho 2 GV : Đỗ Thị Nghính và Đặng Phúc Vĩnh An đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy 

- Học sinh : Có học sinh giỏi cấp khu vực và quốc gia về tin học và giải toán trên máy tính cầm tay. 1 học sinh đạt giải KK toàn quốc trong cuộc thi viết thư QT.UPU và học sinh đạt giải trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện. Năm học 2012 - 2013  thi MTCT cấp khu vực nhà trường vinh dự có 1 học sinh tham gia ; và thi học sinh giỏi T.anh cấp Tỉnh 1 hs đạt giải nhì và được chọn đi du học ở Singgapo
  5.3. Các tổ chức đoàn thể: Nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, công đoàn, chi đoàn vững mạnh tiêu biểu

5. Số liệu CBGV và học sinh:
   Năm học: 1993-1994: Số CBGV: 7  ;Số lớp: 4    ;Số HS:142( Tiểu học)
   Năm học: 1994-1995: Số CBGV: 7  ;Số lớp: 5    ;Số HS:180( Tiểu học)
   Năm học: 1995-1996:Số CBGV: 9  ;Số lớp: 6    ;Số HS:207( Mẫu giáo , Tiểu học)
   Năm học: 1996-1997:Số CBGV: 14; Số lớp: 9   ;Số HS:278( Mẫu giáo, Tiểu học)
   Năm học: 1997-1998: Số CBGV: 17 ;Số lớp: 11 ;Số HS:360( Mẫu giáo, Tiểu học)
   Năm học: 1998-1999:Số CBGV: 20 ;Số lớp: 11 ;Số HS:399( Mẫu giáo, Tiểu học)
   Năm học: 1999-2000:Số CBGV: 22 ;Số lớp: 14 ;Số HS:504( MG,TH,THCS)

   Năm học: 2000-2001:Số CBGV: 38 ;Số lớp: 17 ;Số HS:554( MG.TH,THCS)
   Năm học: 2001-2002:Số CBGV: 40 ;Số lớp: 19 ;Số HS:602( Mg,TH,THCS)

   Năm học: 2002-2003:Số CBGV: 43 ;Số lớp: 20 ;Số HS:670( Mg,TH,THCS)
   Năm học: 2003-2004:Số CBGV: 45 ;Số lớp: 22 ;Số HS:692( Mg,TH THCS)
   Năm học: 2004-2005:Số CBGV: 50 ;Số lớp: 22 ;Số HS:719( Mg,TH THCS)
   Năm học: 2005-2006:Số CBGV: 49 ;Số lớp: 22 ;Số HS:719( Mg,TH, THCS)
   Năm học: 2006-2007:Số CBGV: 51 ;Số lớp: 22 ;Số HS:715(  Mg,TH, THCS)
   Năm học: 2007-2008:Số CBGV: 56 ;Số lớp: 22 ;Số HS:741( Mg,TH, THCS)
   Năm học: 2008-2009:Số CBGV: 63 ;Số lớp: 24 ;Số HS:786( Mg,TH, THCS)
   Năm học: 2009-2010:Số CBGV: 65 ;Số lớp: 25 ;Số HS:845( Mg,TH THCS)
   Năm học: 2010-2011:Số CBGV: 67 ;Số lớp: 25 ;Số HS:958( Mg,TH THCS)
   Năm học: 2011-2012:Số CBGV: 68 ;Số lớp: 29  ;Số HS:1007( Mg,TH THCS)

Năm học: 2012-2013:Số CBGV: 76 ;Số lớp: 29  ;Số HS:1009( Mg,TH THCS)

Năm học 2013 - 2014:  TS ố CBGV : 83 ; tổng số lớp 32 lớp/ 1185 học sinh

 

     

                                                              Khu THCS nhìn từ trên cao                                   

                                                                                                                                                   BGH

     

    Ảnh hoạt động

    Trang web thường truy cập