01:56 ICT Thứ năm, 13/12/2018

Cơ cấu tổ chức

Học sinh giỏi

Liên kết web

Học Trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Hoạt động chuyên môn » THCS » Kế hoạch THCS

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHHS TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Năm học 2017 -2018

Thứ bảy - 03/02/2018 14:13

TRƯỜNG THỰC HNH SƯ PHẠM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

       Ban đại diện cha mẹ học sinh                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             *

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHHS

TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Năm học 2017 -2018

Trường Thực hành Sư phạm

 

          Căn cứ vào Chỉ thị số : 06/CT-TU , ngày 20 tháng 07 năm 2007 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

          Căn cứ vào công văn hướng dẫn về việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh;

          Căn cứ vào QĐ số   55   /QĐ-BGD-ĐT ngày    tháng    năm 2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Ban giám hiệu trường thực hành lên kế hoạch hoạt động và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2017 -2018 với một số hoạt động cụ thể như sau:

1. Thuận lợi và khó khăn trong công tác xã hội hóa giáo dục.

          1.1 Thuận lợi

          - Phụ huynh học sinh và Ban đại diện CMHS rất quan tâm và hỗ trợ cho nhà trường về mọi mặt.

          - Được sự thống nhất rất cao của lãnh đạo trường Cao đẳng, chính quyền địa phương về công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.

          - Ban đại diện CMHS tham mưu, góp ý cho nhà trường về công tác giáo dục và giảng dạy .

          - 100% phụ huynh đồng thuận với nhà trường về chương trình học 2 buổi/ngày và bán trú.

          - 100% đồng thuận với nhà trường về việc nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất để phục vụ cho học sinh học tập, ăn nghỉ tại trường tốt hơn.

          - Đa số  phụ huynh đều đồng thuận với Ban đại diện CMHS  về việc tự nguyện hỗ trợ cơ sở vật chất và khuyến học.

          1.2. Khó khăn

          - Đa số Ban đại diện CMHS đều là cán bộ công chức, viên chức nên thời gian dành cho công việc họp hội rất khó khăn.

          - Một số phụ huynh vẫn còn giao khoán cho nhà trường và cho rằng công tác xã hội hóa giáo dục đây là công việc của ngành giáo dục.

          - Công tác tuyên tuyền chưa của trường chưa thật sự sâu rộng.

2. Công tác vận động và tuyên truyền.

          - Triển khai các văn bản về sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, khuyến học, khuyến tài đến toàn thể cán bộ - giáo viên và học sinh của nhà trường.

          - Triển khai Quyết định ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh đến toàn thể học sinh của ba cấp học Mẫu giáo, Tiểu học và THCS trong các buổi họp phụ huynh.

          - Ban giám hiệu cùng với Đoàn thể kết hợp thống nhất cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh học sinh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

          - Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.

          - Tham mưu  với lãnh đạo trường Cao đẳng, chính quyền địa phương, hỗ trợ cho nhà trường để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

3. Biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

          - Mỗi năm nhà trường đều tiến hành đại hội phụ huynh học sinh bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện ở mỗi lớp gồm từ 1- 3 thành viên, Ban đại diện trường 19 - 21  thành viên.

          - Ban đại diện họp và nêu ra nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (theo điều 4 và điều 6 của Điều lệ).

          - Ban đại diện CMHS phối hợp với BGH nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện đề ra.

          - Ban đại diện cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục học sinh chưa ngoan, nhằm nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh  của phụ huynh.

          - Nhà trường tổ chức các cuộc họp PHHS theo định kỳ 1 năm học từ 2 đến 4 lần để lắng nghe ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh về công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục học sinh của nhà trường.

          - Ban đại diện CMHS trích kinh phí hoạt động từ nguồn đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh theo nghị quyết từ đầu năm học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác do Ban đại diện CMHS vận động.

          - Kinh phí của Ban đại diện CMHS phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, động viên, giáo dục và khen thưởng học sinh. Các nguồn kinh phí của Ban đại diện được sự thống nhất của BGH nhà trường về mục đích thu và mục đích chi, đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, báo cáo tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp phụ huynh học sinh trong năm học.

4. Hoạt động của Ban đại diện CMHS trường.

          - Khen thưởng học sinh theo từng tháng ,HK và cả năm học,HSG ….

            - Cùng với nhà trường chăm lo công tác giáo dục và bồi dưỡng học sinh giỏi, rèn luyện học sinh yếu, giáo dục học sinh chưa ngoan..

          - Tham gia góp ý cho nhà trường về công tác quản lý, giáo dục học sinh.

          - Tham gia cùng với BGH nhà trường tổ chức các buổi họp phụ huynh học sinh ở lớp và ở trường.

          - Thống nhất với nhà trường về kinh phí thu chi hoạt động 2 buổi và bán trú .

          - Thống nhất với phụ huynh về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và khuyến học trong năm học.

          - Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất bán trú và trang thiết bị dạy học trong từng năm học.

          - Xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, trang bị các thiết bị dạy học hiện đại để phục vụ cho hoạt động giảng dạy và bán trú của nhà trường.

          - Tham gia cùng với Hội đồng kỷ luật của nhà trường để giáo dục, xử lý những vi phạm của học sinh.

5. Tổ chức thực hiện.

          - Nhà trường lên kế hoạch  chỉ đạo cho các giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

          - Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS để thực hiện tốt kế hoạch của Ban đại diện CMHS đề ra.

          - Thực hiện đúng các qui định về Điều lệ Ban đại diện CMHS.

          - Cùng với Ban đại diện CMHS công khai quỹ cơ sở vật chất , quỹ khuyến học và các hỗ trợ về cơ sở vật chất khác trong nhà trường.

          - Tạo mọi điều kiện cho BĐDCMHS hoạt động .

                          Mỹ xuyên, ngày 31 tháng 1 năm 2018         BAN ĐẠI DIỆN CMHS                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                              
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Ảnh hoạt động